Cheat Auto CFS , FullHacks , Audition Ayodance Hack v.6085

Posted by nudes On Thursday, October 25, 2012 0 comments

Cheat Auto CFS , FullHacks , Audition Ayodance Hack v.6085


Fitur :

- CTRL : 5000xHit Beat Rush
- Tự kích hoạt: Hack 5 tim
- F3 : Hack 1k Beat Rush, Hack 1k 1-2
- F4: Đổi sàn lớp học ma
- F4: Hack delete ngược, delete tự do
- F6: Đổi chế độ nhảy
- F9: auto perfect mọi chế độ
- F10: Tự động sẵn sàn - auto ready
- F11: Tự động nhấn space - Auto space
- F12: Tắt các chức năng đã bật
- F9: Tự động kill boss BU, BR
- Tự kích hoạt auto phá pass2
- Tự kích hoạt auto spam chat
- Phím Window trái: Hack tốc độ - hack speed
- Alt : Tự động nhấn phím - auto arrows - auto key
- F5: Tự quay happy box - auto happy box

Tutorial Pemakaian :
[-] Klik 2x Exenya
[-] Login Ayodance
[-] Tekan Hotkeynya Untuk Mengaktifkan Cheatnya ^^

Solusi Untuk HSHield Error : Download Audition.exe Editan

Download Cheat :


Jasa Joki Audition Ayodance Murah :


Terima kasih telah membaca artikel saya yg berjudul :
Cheat Auto CFS , FullHacks , Audition Ayodance Hack v.6085


5.0

Semoga artikel Cheat Auto CFS , FullHacks , Audition Ayodance Hack v.6085 bermanfaat bagi Anda.

Jika artikel ini bermanfaat,bagikan kepada rekan melalui:

Post a Comment